top of page

Seatf Group

Public·28 members
Samuel Walker
Samuel Walker

Land Rover Defender Qiymeti: The Ultimate Guide to the 2023 Models


Land Rover Defender Qiymeti: Nə qədər dəyərdir?
Land Rover Defender, hər yerdə gedə bilən, rahat və retro stil sahib olan bir lüks SUV-dir. Üç mühərrik variantı, üç fərqli kuzov dizaynı vardır. Asfalt yolda sürüşü rahatdır, amma bəzi aksesuarlar bahalı və frenləri həssasdır. Bəzi rəylərdə də tikinti keyfiyyəti ilə bağlı problemlər qeyd edilmişdir.
land rover defender qiymeti


Download: https://www.google.com/url?q=https%3A%2F%2Ft.co%2FAvwwtLjgBa&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3cCMVVcGuNn7VCF5QxwTixBu məqalədə siz Land Rover Defender haqqında ümumi məlumat, qiymətlər, üstünlük və çatışmazlıqlar, alternativlər və FAQ kimi mövzuları oxuya bilersiniz.


Land Rover Defender haqqında ümumi məlumat
Land Rover Defender nədir?
Land Rover Defender, Land Rover markasının 1948-ci ildən etibarən istehsal etdiyi bir off-road avtomobildir. İlk nesli 2016-cı ilin sonuna qədər istehsal olunmuşdur. İkinci nesli isə 2020-ci ildən etibarli tüketicilere təqdim edilmişdir.


Land Rover Defender, özünün off-road bacarığı ila tanınır. Çox çetin şartlarda vahid avtomobil olaraq qalmaq bacarığına malikdir. Eyni zamanda, modern Land Rover kimi, lüks detallarla zenginlşdirilmişdir. Sürücülere rahat vǝ keyfiyyetli sürüş tǝcrübǝsi verir.


land rover defender qiymeti 2023


land rover defender qiymeti bakida


land rover defender qiymeti azerbaycanda


land rover defender qiymeti yeni


land rover defender qiymeti kredit


land rover defender qiymeti 2022


land rover defender qiymeti 2021


land rover defender qiymeti 2020


land rover defender qiymeti 2019


land rover defender qiymeti 2018


land rover defender qiymeti 2017


land rover defender qiymeti 2016


land rover defender qiymeti 2015


land rover defender qiymeti 2014


land rover defender qiymeti 2013


land rover defender qiymeti 2012


land rover defender qiymeti 2011


land rover defender qiymeti 2010


land rover defender qiymeti sahibinden


land rover defender qiymeti ikinci el


land rover defender qiymeti sifir


land rover defender qiymeti dizel


land rover defender qiymeti benzinli


land rover defender qiymeti hybrid


land rover defender qiymeti v8


land rover defender qiymeti hardtop


land rover defender qiymeti soft top


land rover defender qiymeti pickup


land rover defender qiymeti station wagon


land rover defender qiymeti coupe


land rover defender qiymeti convertible


land rover defender qiymeti x-dynamic


land rover defender qiymeti x-hse


land rover defender qiymeti first edition


land rover defender qiymeti adventure pack


land rover defender qiymeti urban pack


land rover defender qiymeti country pack


land rover defender qiymeti explorer pack


land rover defender qiymeti pivi pro


land rover defender qiymeti clear sight rear view mirror


Land Rover Defender nǝlǝr tǝklif edir?
Land Rover Defender, bir çox xüsusiyyǝtlǝrlǝ tǝchiz olunmuşdur. Bunlar arasında:


 • 10-dyuymlu sensorlu infoteyment sistemi, navigasiya, Android Auto vǝ Apple CarPlay ilǝ • 6-sesli audio sistemi • 12.3-dyuymlu rǝqǝmsal göstǝrici paneli • Teker basıncını izlǝyici sistemi • Avtomatik yüksǝk işıqlı farlar • 12-yol güc ayarlı ön ot landır • Qiymətli dəri ilə bəzilmiş daxili mühit • Qızdırılan vǝ soyudulan ön otlandır • Qızdırılan arxa otlandır • Qızdırılan stur • Qiymətli səs sistemi • Qiymətli kamera sistemi • Qiymətli sürüş asistanlarıBunların yanında, Land Rover Defender, bir çox aksesuarlarla da təchiz edilə bilir. Məsələn, çadır, bisiklet daşıyıcı, çamur qapacaqları, qorunma panelləri və s. kimi.


Land Rover Defender hansı modellərdən ibarətdir?
Land Rover Defender, üç fərqli mühərrik variantı ila təqdim olunur. Bunlar:


 • P300: 2.0 litrlik turboşarjlı benzinli mühərrik, 300 at gücü, 400 Nm tork • D300: 3.0 litrlik turboşarjlı dizel mühərrik, 300 at gücü, 650 Nm tork • P400: 3.0 litrlik turboşarjlı benzinli mühərrik, 400 at gücü, 550 Nm tork • V8: 5.0 litrlik turboşarjlı benzinli mühərrik, 525 at gücü, 625 Nm torkHamsı da 8-sürətli avtomatik sürücülük ila gǝlir. Hamsı da dörd tǝkǝrlidir.


Land Rover Defender, üç fǝrqli kuzov dizaynı ila tǝqdim olunur. Bunlar:


 • 90: Qısa şassili vǝ iki qapılı modeldir. Üç oturacaqlıdır. • 110: Uzun şassili vǝ dörd qapılı modeldir. Beş vǝ ya yeddi oturacaqlıdır. • 130: Uzun şassili vǝ dörd qapılı modeldir. Sekiz oturacaqlıdır.Land Rover Defender qiymǝtlǝri
Land Rover Defender qiymǝtlǝri modellǝrǝ vǝ aksesuarlara görǝ dǝyişir. Aşağıdakı cǝdvǝldǝ Land Rover Defender modellǝrinin başlanğıc qiymǝtlǝri göstǝrilmişdir.Mühərrik variantıKuzov dizaynıBaşlanğıc qiyməti (AZN)


P30090114,000


P300110121,000


D30090125,000


D300110132,000


P40090137,000


P400110144,000


V890200,000


V8110207,000


V8 Carpathian Edition (Xüsusi nümunə)90 vǝ ya 110 seçimlikdir.210,000 vǝ ya 217,000


Land Rover Defender alarkən nəzərə alınmalıdır?
Land Rover Defender üstünlükləri
Land Rover Defender, bir çox üstünlüklərə malikdir. Bunlardan bəziləri:


 • Off-road bacarığı yüksəkdir. Hava şartlarına vǝ əraziyə görǝ özünü ayarlaya bilir. • Rahat vǝ lüks daxili mühit var. Otlandır, stur, infoteyment sistemi vǝ s. kimi xüsusiyyǝtlǝr keyfiyyetli vǝ istifadǝçi dostudur. • Retro stil sahibdir. Klassik Land Rover dizaynını modern elementlǝrlǝ birlǝşdirir. Göz alıcı vǝ maraqlı görünür. • Mühərrik seçimləri genişdir. Benzinli, dizel vǝ V8 variantları ila müxtəlif güc vǝ tork seviyyələri əldə edilir. • Kuzov seçimləri genişdir. Qısa, uzun vǝ çox oturacaqlı variantları ila müxtəlif ehtiyaclar üçün uyğun gəlir.Land Rover Defender çatışmazlıqları
Land Rover Defender, bəzi çatışmazlıqlara da malikdir. Bunlardan bəziləri:


 • Qiyməti bahalıdır. Başlanğıc qiyməti 114,000 AZN-dir. Aksesuarlarla birlikdǝ daha da artır. • Frenləri həssasdır. Bəzi rəylǝrdǝ fren pedalının çox yumşaq olduğu vǝ sürücülük keyfiyyetini azaltdığı bildirilmişdir. • Tikinti keyfiyyəti ila bağlı problemler var. Bəzi rəylǝrdǝ daxili mühitdǝ plastik hissini artıran detallar, qapıların düzgün bağlanmaması, elektronika ila bağlı arızalar kimi problemler qeyd edilmişdir.Land Rover Defender alternativlǝri
Land Rover Defender, lüks SUV bazarında bir çox rəqiblǝrla üzlǝşir. Bunlardan bəziləri:


 • Mercedes-Benz G-Class: Land Rover Defender kimi off-road bacarığı yüksək, retro stil sahib, lüks vǝ güclü bir SUV-dir. Amma qiyměti daha bahalıdır. • Jeep Wrangler: Land Rover Defender kimi off-road bacarığı yüksək, retro stil sahib, rahat vǝ keyfiyyetli bir SUV-dir. Amma lüks detallarla zengin deyil. • Toyota Land Cruiser: Land Rover Defender kimi off-road bacarığı yüksěk, rahat vǝ keyfiyyetli bir SUV-dir. Amma retro stil sahib deyil.Xülasě
Land Rover Defender qiymeti, nә qәdәr dәyәrdir? Bu suala cavab vermәk üçün Land Rover Defender haqqında ümumi mәlumat, qiymәtlәr, üstünlük vә çatışmazlıqlar, alternativlәr kimi mövzulara baxmalıyıq.


Land Rover Defender, hәr yerdә gedә bilәn, rahat vә retro stil sahib olan bir lüks SUV-dir. Üç müh әrrik variantı, üç fәrqli kuzov dizaynı vardır. Asfalt yolda sürüşü rahatdır, amma bәzi aksesuarlar bahalı vә frenlәri hәssasdır. Bәzi rәylәrdә dә tikinti keyfiyyәti ilә bağlı problemlәr qeyd edilmişdir.


Land Rover Defender qiymәtlәri modellәrә vә aksesuarlara görә dәyişir. Başlanğıc qiymәti 114,000 AZN-dir. Aksesuarlarla birlikdә daha da artır.


Land Rover Defender alarkәn nәzәrә alınmalıdır ki, bu avtomobil off-road bacarığı yüksək, rahat vә lüks daxili mühitə malik, retro stil sahib bir SUV-dir. Amma qiyməti bahalı, frenləri həssas və tikinti keyfiyyəti ilə bağlı problemlər var.


Land Rover Defender alternativləri arasında Mercedes-Benz G-Class, Jeep Wrangler və Toyota Land Cruiser kimi lüks SUV-lər var. Hamsı da off-road bacarığı yüksək, rahat və keyfiyyetli SUV-lərdir. Amma hamsının da öz üstünlük və çatışmazlıqları var.


FAQ
 • Necə Land Rover Defender almaq olar?Land Rover Defender almaq üçün Land Rover rəsmi saytına daxil olub, istədiyiniz modeli seçmək, aksesuarlarını təyin etmək və sifariş vermək olar. Ya da Land Rover rəsmi nümayəndəliyinə müraciət etmək olar.


 • Land Rover Defender növbəti nesli nə zaman çıxacaq?Land Rover Defender növbəti nesli haqqında hələ rəsmi bir məlumat yoxdur. Amma bəzi mənbələr 2024-cü ilin sonuna doğru yeni bir modelin təqdim olunacağını iddia edirlər.


 • Land Rover Defender hansı ölkǝdǝ istehsal olunur?Land Rover Defender Slovakiyada yerlǝşǝn Land Rover zavodunda istehsal olunur.


 • Land Rover Defender hansı ölkǝlǝrdǝ satılır?Land Rover Defender dünyanın bir çox ölkǝsindǝ satılır. Avropa, Şimali Amerika, Asiya, Afrika vǝ Avstraliya kimi bölgǝlǝrdǝ Land Rover rǝsmi nümayǝndǝliklǝri var.


 • Land Rover Defender hansı rƏnglƏrdƏ mövcuddur?Land Rover Defender 12 fƏrqli rƏngdƏ mövcuddur. Bunlar: Fuji White, Indus Silver, Eiger Grey, Santorini Black, Tasman Blue, Yulong White, Hakuba Silver, Gondwana Stone, Pangea Green, Silicon Silver, Carpathian Grey vƏ Charente Grey.
About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

bottom of page